Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
27/05/2024

Paziņojuma identifikators
db1ebe49-00fb-4a8c-b3dd-8e627984bd0d
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
222a9175-4950-4034-870a-00fa0c0f0f52
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Organizācijas identifikators
90009029104
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1013
Organizācijas iela
Laktas iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.nmpd.gov.lv
Pircēja profila URL
http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/nmpd_iepirkumi/
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Jeļena Poplavska-Novikova, jelena.poplavska@nmpd.gov.lv, +37167337029
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
NMPD 2024/16
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Par tiesībām piegādāt saimniecības preces
Iepirkuma apraksts
Par tiesībām piegādāt saimniecības preces
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31440000-2

Iepirkuma daļas nosaukums
Par tiesībām piegādāt saimniecības preces
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Zemākā cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LVZZZ
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
24/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajai prim daļai iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams labot tehniskās neprecizitātes iepirkuma tehniskajā specifikācijā.