Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
19/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
17/11/2023

Paziņojuma identifikators
dbcc0c4b-f4bf-48a5-b326-1ff07342c04d
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
27/11/2023

Organizācijas nosaukums
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Organizācijas identifikators
40003951628
Organizācijas daļas nosaukums
Juridiskā un iepirkumu daļa
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indeks
LV-1079
Organizācijas iela
Hipokrāta ielā 2
Organizācijas interneta adrese
https://aslimnica.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/309
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Aija Jēkabsone-Lasenberga, vecākā juriste, aija.jekabsone@aslimnica.lv, +37129326258
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Autonomās elektrības ražošanas iekārtu piegāde un uzstādīšane RAKUS stacionāros steidzamības kārtā
Iepirkuma apraksts
Autonomās elektrības ražošanas iekārtu piegāde un uzstādīšane RAKUS stacionāros steidzamības kārtā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31120000-3
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Autonomās elektrības ražošanas iekārtu piegāde un uzstādīšane RAKUS stacionāros steidzamības kārtā
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
678500 EUR
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
27/11/2023
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1079, LV006, Latvija

Piekļuve dokumentiem
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indeks
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641