Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
15/03/2024

Paziņojuma identifikators
ddec8713-7015-4fca-8826-cb7a274a6959
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
02d434b9-53f2-456f-abdf-46c0b379c95b
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Organizācijas identifikators
90011524360
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Riharda vāgnera iela 5
Organizācijas interneta adrese
https://id.riga.lv/
Organizācijas e-piegādes vārteja
https://latvija.lv/lv/eaddress/write?address=_default%4090000038741
Pircēja profila URL
https://www.eriga.lv/Default.aspx
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde, jana.dimante@riga.lv, +37167037234
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RDĪD 2024/31
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Teritorijas labiekārtošanas (seguma izbūves) darbi zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 049 0209
Iepirkuma apraksts
Teritorijas labiekārtošanas (seguma izbūves) darbi zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 049 0209
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233220-7
CPV papildkods
71000000-8
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Teritorijas labiekārtošanas (seguma izbūves) darbi zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 049 0209
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
03/04/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
03/04/2024 11:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visidevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu Saimnieciski visidevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
zemesgabals ar kadastra Nr. 0100 049 0209
Līguma izpildes pasta indekss
LV006
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
4 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/119530
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda