Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
01/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
30/01/2024

Paziņojuma identifikators
e057a658-0dde-44ff-8934-252bf7e03038
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
805bd7e9-3c9b-4664-86f0-7657d03b55bb
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”
Organizācijas identifikators
90000088935
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Ventspils
Organizācijas pasta indekss
LV-3601
Organizācijas iela
Užavas iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.ventspils.lv/pilsetas-parvalde/pasvaldibas-parvaldes-struktura/pasvaldibas-iestade-ventspils-komunala-parvalde/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17556
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VKP 2022/058A

Iepirkuma nosaukums
Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve Riņķa ielā 2, Ventspilī – 2.etaps
Iepirkuma apraksts
Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve Riņķa ielā 2, Ventspilī – 2.etaps

Līguma nosaukums
Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve Riņķa ielā 2, Ventspilī – 2.etaps
Līguma identifikators
1
Līguma noslēgšanas datums
08/02/2023
Līguma darbības termiņš
19/01/2024
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 44103055272 SIA "Warss+"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
2873548.64 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Veiktas izmaiņa būvprojketa dokumentācijā
Veikto grozījumu iemesls
1) Sakarā ar izmaiņām būvprojekta dokumentācijā, tiek pagarināts līguma izpildes termiņš par 32 dienām. 2) Sakarā ar papildu darbiem, nepilnīgas būvprojekta informācijas dēļ, paaugstināta līgumcena. (2909211,46 euro)