Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
28/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
26/03/2024

Paziņojuma identifikators
e247306c-a7ad-499f-8be2-1bb8a2e90a8c
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
b2f6a98b-d4ba-4237-9b73-cd08c0712832
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
15/12/2023
N1 un M1 kategorijas transportlīdzekļu piegāde un apkope
Plānošana
08/01/2024
N1 un M1 kategorijas transportlīdzekļu piegāde un apkope
Plānošana

Organizācijas nosaukums
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Organizācijas identifikators
40003345734
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1079
Organizācijas iela
Sergeja Eizenšteina 6
Organizācijas interneta adrese
https://www.csdd.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/284
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu daļa, iepirkumi@csdd.gov.lv, +37167025727
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
CSDD 2023/84
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
15/12/2023
N1 un M1 kategorijas transportlīdzekļu piegāde un apkope
Plānošana
08/01/2024
N1 un M1 kategorijas transportlīdzekļu piegāde un apkope
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
N1 un M1 kategorijas transportlīdzekļu piegāde un apkope
Iepirkuma apraksts
N1 un M1 kategorijas transportlīdzekļu piegāde un apkope
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
34136100-0
CPV papildkods
50110000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
N1 kategorijas kravas furgona piegāde un apkope
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā cena Saskaņā ar nolikuma 5.7.1.punktu Maksimālais punktu skaits 85
Kvalitāte Ppaildus piedāvātais aprīkojums Saskaņā ar nolikuma 5.7.1.punktu Maksimālais punktu skaits 4
Kvalitāte Bezemisiju un zemas emisijas transportlīdzekļa kritēriji Saskaņā ar nolikuma 5.7.1.punktu Maksimālais punktu skaits 2
Izmaksas Darbmūža ekspluatācijas izmaksas Saskaņā ar nolikuma 5.7.1.punktu Maksimālais punktu skaits 9
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 5
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 4
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Darbības termiņš
13/08/2029
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
22443.13 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
31284.2 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Tehniskās specifikācijas prasības
 • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Klimata pārmaiņu mazināšana
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Transports
Transportlīdzekļu skaits iepirkumā
Kategorija Skaits kopā Tīrie transportlīdzekļi Bezemisiju transportlīdzekli
M1 (pasažieru automobilis) 1 0
M2 (autobuss līdz 5 t)
M3 (autobuss virs 5 t)
N1 (Vieglais komerciālais transportlīdzeklis) 5 3
N2 kravas transportlīdzeklis (3,5 līdz 12 tonnas)
N3 kravas transportlīdzeklis virs 12 t)
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Līgums par N1 un M1 kategorijas transportlīdzekļu piegādi un apkopi
Līguma identifikators
01-AU/176
Līguma noslēgšanas datums
14/03/2024
Beigu datums
13/08/2029
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114694
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103997615 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
22443.13 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
N1 kategorijas kravas furgona (elektromobilis) piegāde un apkope
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā cena Saskaņā ar nolikuma 5.7.2.punktu Maksimālais punktu skaits 85
Kvalitāte Papildus piedāvātais aprīkojums Saskaņā ar nolikuma 5.7.2.punktu Maksimālais punktu skaits 5
Izmaksas Darbmūža ekspluatācijas izmaksas Saskaņā ar nolikuma 5.7.2.punktu Maksimālais punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 7
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 7
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 6
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 7
Darbības termiņš
13/08/2029
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
60442.72 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
100096.28 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Tehniskās specifikācijas prasības
 • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Klimata pārmaiņu mazināšana
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Transports
Transportlīdzekļu skaits iepirkumā
Kategorija Skaits kopā Tīrie transportlīdzekļi Bezemisiju transportlīdzekli
M1 (pasažieru automobilis) 1 0
M2 (autobuss līdz 5 t)
M3 (autobuss virs 5 t)
N1 (Vieglais komerciālais transportlīdzeklis) 5 3
N2 kravas transportlīdzeklis (3,5 līdz 12 tonnas)
N3 kravas transportlīdzeklis virs 12 t)
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Līgums par N1 kategorijas transportlīdzekļu piegādi un apkopi
Līguma identifikators
01-AU/175
Līguma noslēgšanas datums
14/03/2024
Beigu datums
13/08/2029
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114694
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 50203164831 ADAM AUTO SIA
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
60442.72 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
N1 kategorijas kravas furgona vai M1 kategorijas kravas/pasažieru furgona piegāde un apkope
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā cena Saskaņā ar nolikuma 5.7.3.punktu Maksimālais punktu skaits 85
Kvalitāte Papildus piedāvātais aprīkojums Saskaņā ar nolikuma 5.7.3.punktu Maksimālais punktu skaits 6
Kvalitāte Bezemisiju un zemas emisijas transportlīdzekļa kritēriji Saskaņā ar nolikuma 5.7.3.punktu Maksimālais punktu skaits 2
Izmaksas Darbmūža ekspluatācijas izmaksas Saskaņā ar nolikuma 5.7.3.punktu Maksimālais punktu skaits 7
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 3
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Darbības termiņš
13/08/2029
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
22078.13 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
35971.81 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Tehniskās specifikācijas prasības
 • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Klimata pārmaiņu mazināšana
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Transports
Transportlīdzekļu skaits iepirkumā
Kategorija Skaits kopā Tīrie transportlīdzekļi Bezemisiju transportlīdzekli
M1 (pasažieru automobilis) 1 0
M2 (autobuss līdz 5 t)
M3 (autobuss virs 5 t)
N1 (Vieglais komerciālais transportlīdzeklis) 5 3
N2 kravas transportlīdzeklis (3,5 līdz 12 tonnas)
N3 kravas transportlīdzeklis virs 12 t)
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Līgums par N1 un M1 kategorijas transportlīdzekļu piegādi un apkopi
Līguma identifikators
01-AU/176
Līguma noslēgšanas datums
14/03/2024
Beigu datums
13/08/2029
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114694
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103997615 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
22078.13 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
N1 kategorijas kravas furgona vai M1 kategorijas kravas/pasažieru furgona (elektromobilis) piegāde un apkope
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā cena Saskaņā ar nolikuma 5.7.4.punktu Maksimālais punktu skaits 85
Kvalitāte Papildus piedāvātais aprīkojums Saskaņā ar nolikuma 5.7.4.punktu Maksimālais punktu skaits 7
Izmaksas Darbmūža ekspluatācijas izmaksas Saskaņā ar nolikuma 5.7.4.punktu Maksimālais punktu skaits 8
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 7
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 7
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 6
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 7
Darbības termiņš
13/08/2029
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
32521.36 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
56388.64 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Tehniskās specifikācijas prasības
 • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Klimata pārmaiņu mazināšana
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Transports
Transportlīdzekļu skaits iepirkumā
Kategorija Skaits kopā Tīrie transportlīdzekļi Bezemisiju transportlīdzekli
M1 (pasažieru automobilis) 1 0
M2 (autobuss līdz 5 t)
M3 (autobuss virs 5 t)
N1 (Vieglais komerciālais transportlīdzeklis) 5 3
N2 kravas transportlīdzeklis (3,5 līdz 12 tonnas)
N3 kravas transportlīdzeklis virs 12 t)
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Līgums par N1 un M1 kategorijas transportlīdzekļu piegādi un apkopi
Līguma identifikators
01-AU/176
Līguma noslēgšanas datums
14/03/2024
Beigu datums
13/08/2029
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114694
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103997615 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
33173.23 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
M1 kategorijas vieglā plašlietojuma transportlīdzekļa piegāde un apkope
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā cena Saskaņā ar nolikuma 5.7.5.punktu Maksimālais punktu skaits 90
Kvalitāte Bezemisiju un zemas emisijas transportlīdzekļa kritēriji Saskaņā ar nolikuma 5.7.5.punktu Maksimālais punktu skaits 2
Izmaksas Darbmūža ekspluatācijas izmaksas Saskaņā ar nolikuma 5.7.5.punktu Maksimālais punktu skaits 8
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Darbības termiņš
18/03/2029
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
58000 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
66074.38 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
 • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
 • Tehniskās specifikācijas prasības
 • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
 • Klimata pārmaiņu mazināšana
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
 • Transports
Transportlīdzekļu skaits iepirkumā
Kategorija Skaits kopā Tīrie transportlīdzekļi Bezemisiju transportlīdzekli
M1 (pasažieru automobilis) 1 0
M2 (autobuss līdz 5 t)
M3 (autobuss virs 5 t)
N1 (Vieglais komerciālais transportlīdzeklis) 5 3
N2 kravas transportlīdzeklis (3,5 līdz 12 tonnas)
N3 kravas transportlīdzeklis virs 12 t)
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Līgums par M1 kategorijas transportlīdzekļa piegādi un apkopi
Līguma identifikators
01-AU/177
Līguma noslēgšanas datums
19/03/2024
Beigu datums
18/03/2029
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114694
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003380176 SIA "BRC"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
58000 EUR

Paziņojuma vērtība
196137.21 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

 1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
 2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641