Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
25/03/2024

Paziņojuma identifikators
e280b286-fb59-4549-93b9-7a0caac6b13b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
f13c1b3d-e22f-4340-8208-c9ff9e24fa01
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VAS Elektroniskie sakari
Organizācijas identifikators
40003021907
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1010
Organizācijas iela
Eksporta iela 5
Organizācijas interneta adrese
https://www.vases.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.vases.lv/lv
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Organizācijas kontaktpunkts
VAS Elektroniskie sakari, vases@vases.lv, +37167333034
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VASES 2024/01
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās (OCTA) un brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumi
Iepirkuma apraksts
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās (OCTA) un brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66514110-0

Iepirkuma daļas nosaukums
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) pakalpojumi
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākās cenas piedāvājums Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Eiropas Ekonomiskajā zonā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
05/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 6
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 4
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 6
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pakalpojumi
Līguma identifikators
VASES2024/15-S
Līguma noslēgšanas datums
23/03/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115165
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103942087 "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle
Piedāvājuma vērtība
1830 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumi
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena par transporta apdroš. Cena EUR (bez PVN) par transportlīdzekļu brīvprātīgo (KASKO) apdrošināšanu Precīzs punktu skaits 70
Cena Cena par spec.aprīk. apdroš. Cena EUR (bez PVN) par mobilo laboratoriju specializētā papildus aprīkojuma apdrošināšanu Precīzs punktu skaits 30
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Eiropas Ekonomiskajā zonā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
05/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 2
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumi
Līguma identifikators
VASES2024/13-S
Līguma noslēgšanas datums
18/03/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115165
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103595216 Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle
Piedāvājuma vērtība
15388 EUR

Paziņojuma vērtība
17218.00 EUR