Iepriekšējais informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
21/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
20/12/2023

Paziņojuma identifikators
e4c13d6b-055a-4c5a-a680-caa1b65bec86
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējais informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
02/01/2024

Organizācijas nosaukums
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Organizācijas identifikators
90000329402
Organizācijas daļas nosaukums
Juridiski adminstratīvā daļa
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Liepāja
Organizācijas pasta indekss
LV-3401
Organizācijas iela
Feniksa iela 4
Organizācijas interneta adrese
https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciāliste , kristine.alpena@lsez.lv, +37126106614
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Par tiesībām veikt būvdarbus Liepājas industriālā parka teritorijā 1.kārta (Dūņu un “F” ielu posmi)
Iepirkuma apraksts
Būvdarbi Liepājas industriālā parka teritorijā Dūņu un “F” ielu posmos atbilstoši SIA “BM-projekts" izstrādātajam būvprojektam “Ielu infrastruktūras izbūve bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā 1.kārta (Dūņu ielas, "F" ielas, "A" ielas, "G" ielas un "C" ielas posmi)”, 1.kārta (Dūņu un “F” ielu posmi) un atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” izstrādātajam būvprojektam “SAT izbūve bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijā 1.kārta (Dūņu ielas, "F" ielas, "A" ielas, "G" ielas un "C" ielas posmi)”, 1.kārta (Dūņu un “F” ielu posmi) (nolikuma 10.pielikums), turpmāk tekstā – Projekta tehniskā dokumentācija.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233120-6
CPV papildkods
45231000-5
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par tiesībām veikt būvdarbus Liepājas industriālā parka teritorijā 1.kārta (Dūņu un “F” ielu posmi)
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
1400000 EUR
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
02/01/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Feniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Projekts Nr.3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 “Liepājas industriālā parka teritorijas attīstība 1.kārta” tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i.investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” ietvaros.

Piekļuve dokumentiem
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641