Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
06/02/2024

Paziņojuma identifikators
e53f9935-d418-4668-b717-ab9eb4a7371a
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
23714317-9f51-4bb7-9f3b-b15e3bd1ba7e
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ventspils novada dome
Organizācijas identifikators
90000052035
Organizācijas daļas nosaukums
Ventspils novada pašvaldība
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Ventspils
Organizācijas pasta indekss
LV-3601
Organizācijas iela
Skolas iela 4
Organizācijas interneta adrese
https://ventspilsnovads.lv/
Organizācijas e-piegādes vārteja
https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=default@90000052035
Pircēja profila URL
https://ventspilsnovads.lv/
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Ventspils novada dome, agnese.mazale@ventspilsnd.lv, +37125714238
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VND 2024/3
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Rožu ielas pārbūve posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai, Piltenē, Ventspils novadā
Iepirkuma apraksts
Rožu ielas pārbūve posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai, Piltenē, Ventspils novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
CPV papildkods
45233220-7, 45233222-1, 45232440-8
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Rožu ielas pārbūve posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai, Piltenē, Ventspils novadā
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
21/02/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
21/02/2024 10:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Vērtēšanas kritērijs Zemākā cena Fiksēts skaitlis (kopā) 0
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Ventspils novads, Piltene, Rožu iela posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai.
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
6 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116454
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda