Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
30/01/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
28/01/2024

Paziņojuma identifikators
e7f496c3-2161-4645-9846-a433edbbcaa6
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
0533a136-ca2f-450b-b2f8-d030237ae50b
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Organizācijas identifikators
40003457128
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1004
Organizācijas iela
Vienības gatve 45
Organizācijas interneta adrese
https://www.bkus.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/420
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
BKUS 2022/78

Iepirkuma nosaukums
EPILEPSIJAS UN MIEGA CENTRA TELPU IZBŪVE
Iepirkuma apraksts
EPILEPSIJAS UN MIEGA CENTRA TELPU IZBŪVE

Līguma nosaukums
EPILEPSIJAS UN MIEGA CENTRA TELPU IZBŪVE
Līguma identifikators
BKUS 2022/78
Līguma noslēgšanas datums
17/01/2023
Līguma darbības termiņš
15/01/2024
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103164763 SIA "Baltic Construction Company (BCC)"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
1135298.35 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Tika precizēts, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām, izpildāmo darbu apjoms.
Veikto grozījumu iemesls
Izmaiņas līgumā noteiktajos darbu apjomos.