Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
12/04/2024

Paziņojuma identifikators
e937b2ce-b23f-4300-af41-21a043037fd8
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
9f145fdb-8f6f-434f-985f-242c21eb758c
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Organizācijas identifikators
90001825883
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1004
Organizācijas iela
Mūkusalas iela 41
Organizācijas interneta adrese
https://jaunatne.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/397
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, info@jaunatne.gov.lv, +37167358073
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
JSPA 2024/3
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde
Iepirkuma apraksts
Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
39294100-0

Iepirkuma daļas nosaukums
Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Izmaksas Pakalpojuma pieprasījuma Nr.1 izmaksu kopsumma Precīza procentuālā attiecība 70
Kvalitāte Termiņš Pakalpojuma pieprasījuma Nr.1 izgatavošanas un piegādes termiņš Precīza procentuālā attiecība 30
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Kohēzijas fonds (KF_2021)
ES fonda nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4. pasākuma “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” projekts “PROTI un DARI 2.0” un Atveseļošanās noturības mehānisma projekts Nr.2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem”
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
26/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde
Līguma identifikators
1-28/36
Līguma noslēgšanas datums
28/03/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117271
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003850621 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO-BALTIC"
Piedāvājuma vērtība
41999 EUR

Paziņojuma vērtība
41 999.00 EUR