Paziņojums par līgumu

Publicēts
02/02/2024

Paziņojuma identifikators
ef30e072-e47d-4630-9d12-6f1b57801415
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
85963b81-b116-4857-b6b9-1e2fc0dafe75
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
12/01/2024
“Projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi līdzdalības budžeta projektam “Ķīšezera piknika pļava Čiekurkalnā”, Rīgā”
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
Organizācijas identifikators
40900039849
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1539
Organizācijas iela
Rātslaukums 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.riga.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21566
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde , rdpi@riga.lv, +37167026773
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
CAIP 2023/156
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
“Projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi līdzdalības budžeta projektam “Ķīšezera piknika pļava Čiekurkalnā”, Rīgā”
Iepirkuma apraksts
“Projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi līdzdalības budžeta projektam “Ķīšezera piknika pļava Čiekurkalnā”, Rīgā”
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
22/02/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
22/02/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 15/02/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Pretendenta piedāvātā kopējā cena Pretendenta piedāvātā kopējā cena P1 Precīzs punktu skaits 80
Kvalitāte Pretendenta piesaistīts sertificēts spēļu laukumu inspektors darbu izpildē Pretendenta piesaistīts sertificēts spēļu laukumu inspektors darbu izpildē (IR/NAV) P2 Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Pretendenta piedāvātais garantijas laiks uzstādīto spēļu elementu metāla konstrukcijām un detaļām (ilgākais), gadi Pretendenta piedāvātais garantijas laiks uzstādīto spēļu elementu metāla konstrukcijām un detaļām (ilgākais), gadi P3 4.pielikuma tabula Nr.1, 2.aile “Metāla konstrukcijām un detaļām” minimālais gadu skaits – 15, maksimālais gadu skaits – 20 Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Pretendenta piedāvātais garantijas laiks uzstādīto spēļu elementu koka (dabīga) elementiem un detaļām (ilgākais), gadi Pretendenta piedāvātais garantijas laiks uzstādīto spēļu elementu koka (dabīga) elementiem un detaļām (ilgākais), gadi P4 4.pielikuma tabula Nr.1, 3.aile “Koka (dabīga) elementiem un detaļām” minimālais gadu skaits – 7, maksimālais gadu skaits – 12 Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Pretendenta piedāvātais garantijas laiks uzstādīto spēļu elementu kustīgiem elementiem (gultņiem, atsperēm, kronšteiniem) un stiprinājumiem (tīkliem, virvēm, trosēm, ķēdēm) (ilgākais), gadi Pretendenta piedāvātais garantijas laiks uzstādīto spēļu elementu kustīgiem elementiem (gultņiem, atsperēm, kronšteiniem) un stiprinājumiem (tīkliem, virvēm, trosēm, ķēdēm) (ilgākais), gadi P5 4.pielikuma tabula Nr.1, 4.aile “Kustīgiem elementiem (gultņiem, atsperēm, kronšteiniem) un stiprinājumiem (tīkliem, virvēm, trosēm, ķēdēm)” minimālais gadu skaits – 3, maksimālais gadu skaits – 5 Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Pretendenta sertificēta ceļu būvdarbu vadītāja papildu pieredzes objekts Pretendenta sertificēta ceļu būvdarbu vadītāja papildu pieredzes objekts P6 Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, LV006, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
16 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116455
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641