Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
28/02/2024

Paziņojuma identifikators
efcebfb8-bc2d-46ee-b460-0ec28ca0b2ce
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
404819d9-9f4a-4bb4-8492-3780e2cb5e17
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
iepriekš ir veikts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā un tajā nav iesniegti piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām iepirkuma līguma izpildes prasībām
Iepriekšējās procedūras identifikators
a3446a40-cab9-4e38-98c0-47fd941b5fa5
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 2. punktu, netiek piemērots 9.panta sestās un astotās daļas noteikumi.

Organizācijas nosaukums
SIA "Rīgas nami"
Organizācijas identifikators
40003109638
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Rātslaukums 5
Organizācijas interneta adrese
https://www.rigasnami.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1355
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
SIA "Rīgas nami", iepirkumi@rigasnami.lv, +37129779916
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RN 2023/85
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
SIA “Rīgas nami” objektu ziemas un vasaras sezonas uzkopšana
Iepirkuma apraksts
SIA “Rīgas nami” objektu ziemas un vasaras sezonas uzkopšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90910000-9

Iepirkuma daļas nosaukums
SIA “Rīgas nami” objektu ziemas un vasaras sezonas uzkopšana
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kritērijs A - Teritorijas mehanizētā uzkopšana par m2 EUR bez PVN. Punktu skaitu par attiecīgo kritēriju aprēķina saskaņā ar šādu formulu: CX/Cy*P kur: CX – Lētākā piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; Cy–Vērtējamā pretendenta piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; P - Noteiktais maksimālais punktu skaits par attiecīgo pakalpojumu. Precīza procentuālā attiecība 25
Cena Kritērijs B - Teritorijas mehanizētā uzkopšana par stundu EUR bez PVN. Punktu skaitu par attiecīgo kritēriju aprēķina saskaņā ar šādu formulu: CX/Cy*P kur: CX –Lētākā piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; Cy–Vērtējamā pretendenta piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; P - Noteiktais maksimālais punktu skaits par attiecīgo pakalpojumu. Precīza procentuālā attiecība 25
Cena Kritērijs C - Sniega un ledus izvešana par m3 EUR bez PVN. Punktu skaitu par attiecīgo kritēriju aprēķina saskaņā ar šādu formulu: CX/Cy*P kur: CX –Lētākā piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; Cy–Vērtējamā pretendenta piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; P - Noteiktais maksimālais punktu skaits par attiecīgo pakalpojumu. Precīza procentuālā attiecība 20
Cena Kritērijs D - Teritorijas mazgāšana un dezinfekcija par m2 EUR bez PVN. Punktu skaitu par attiecīgo kritēriju aprēķina saskaņā ar šādu formulu: CX/Cy*P kur: CX –Lētākā piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; Cy–Vērtējamā pretendenta piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; P - Noteiktais maksimālais punktu skaits par attiecīgo pakalpojumu. Precīza procentuālā attiecība 10
Cena Kritērijs E - Teritorijas mehanizētā kaisīšana ar pretslīdes materiālu par m2 EUR bez PVN. Punktu skaitu par attiecīgo kritēriju aprēķina saskaņā ar šādu formulu: CX/Cy*P kur: CX –Lētākā piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; Cy–Vērtējamā pretendenta piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; P - Noteiktais maksimālais punktu skaits par attiecīgo pakalpojumu. Precīza procentuālā attiecība 10
Cena Kritērijs F - Teritorijas mehanizētā kaisīšana ar pretslīdes materiālu par stundu EUR bez PVN.  Punktu skaitu par attiecīgo kritēriju aprēķina saskaņā ar šādu formulu: CX/Cy*P kur: CX –Lētākā piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; Cy–Vērtējamā pretendenta piedāvātā cena par attiecīgo pakalpojumu; P - Noteiktais maksimālais punktu skaits par attiecīgo pakalpojumu. Precīza procentuālā attiecība 10
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
sk. nolikumā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
05/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Līgums par objektu ziemas un vasaras sezonas uzkopšanu
Līguma identifikators
RN-2024-60-lī/2.8-9
Līguma noslēgšanas datums
17/01/2024
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003708375 SIA "SOFTHOUSE"
Piedāvājuma vērtība
41900 EUR

Paziņojuma vērtība
41900.00 EUR