Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
f010a4a2-15ac-4467-bde6-f446617ce7a6
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
1a9b1695-cbf5-4b4a-8be4-691cb2995a3a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
11/01/2024
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Smiltenes novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90009067337
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Smiltene
Organizācijas pasta indekss
LV-4729
Organizācijas iela
Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729
Organizācijas interneta adrese
http://www.smiltenesnovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1386
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Smiltenes novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, iepirkumi@smiltenesnovads.lv, +37164774845
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SNP/2024/1/AK
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
11/01/2024
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā
Iepirkuma apraksts
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45210000-2
CPV papildkods
45100000-8
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Finanšu piedāvājums EUR bez PVN Atbilstoši nolikumam Precīza procentuālā attiecība 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729, Smiltene, LV-4729, LV008, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Atveseļošana un noturība (AF)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
26/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 8
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 8
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 1
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 6
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 2
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 8
Darbības termiņš
17/11/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
572835.15 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
782510.9 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Līguma izpildes noteikumi
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Klimata pārmaiņu mazināšana
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Trešās grupas ēku jauna būvniecība, pārbūve, projektēšana un nojaukšana
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
SNP – S – RPP/BU/AK/1-24
Līguma identifikators
SNP – S – RPP/BU/AK/1-24
Līguma noslēgšanas datums
19/03/2024
Beigu datums
17/11/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116142
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 43201016545 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZOLMĀJAS"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
572835.15 EUR

Paziņojuma vērtība
572 835.15 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641