Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
08/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
06/12/2023

Paziņojuma identifikators
f281e8ab-f385-447c-8c78-d5d20b80bedb
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
c4c1f9e8-6b68-4ead-a1a8-71adc4bea62b
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Organizācijas identifikators
90001708717
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1011
Organizācijas iela
Tērbatas iela 53-2
Organizācijas interneta adrese
https://www.kis.gov.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/589
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Atpūta, kultūra un reliģija
Organizācijas kontaktpunkts
Kultūras informācijas sistēmu centrs, agita.kleinsmite@kis.gov.lv, +37125717299
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
KISC 2023/1/2-T2
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšana
Iepirkuma apraksts
Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
72318000-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšanu
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā cena mēnesī Punkti tiek aprēķināti pēc algoritma (Zemākā piedāvātā cena)/(Vērtējamā piedāvājuma cena) x punktu skaits par kritēriju Precīzs punktu skaits 40
Kvalitāte Datu pārraides vidējais kopējais pieslēgumu ātrums Punkti tiek aprēķināti pēc algoritma (Vērtējamais vidējā pieslēguma ātrums)/(Augstākais vidējais pieslēguma ātrums) x punktu skaits par kritēriju. Kopējais pieslēgumu vidējais datu pārraides ātrums, Mbps, ir aritmētiska summa visu pieslēgumu vidējo datu pārraides ātrumiem, saskaņā ar Pretendenta Tehnisko piedāvājumu. Vidējais pieslēguma datu pārraides ātrums ir vienāds ar lejupielādes un augšupielādes ātrumu vidējo aritmētisko vērtību, kuru aprēķina pēc formulas ((Vidējais piedāvātais pieslēguma augšupielādes ātrums Mbps )+( Vidējais piedāvātais pieslēguma lejupielādes ātrums Mbps ))/2 Precīzs punktu skaits 50
Kvalitāte Risinājuma ieviešanas termiņš • Pretendenta piedāvātais risinājuma ieviešanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis vai mazāk – 10 punkti. • Pretendenta piedāvātais risinājuma ieviešanas termiņš ir 2 (divi) mēneši vai mazāk – 5 punkti. • Pretendenta piedāvātais risinājuma ieviešanas termiņš ir 3 (trīs) mēneši vai mazāk– 2 punkti. Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
13/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
31/12/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
1084662 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
1084662 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšanu
Līguma identifikators
2-L1/23/145
Līguma noslēgšanas datums
23/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106985
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003052786 Tet, SIA
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma procentuālo daļu
55%
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
SIA "Corporate Consulting" Datu pārraides pieslēgumu nodrošināšana pieslēgumu punktos (VBDTP pieslēgumi). Sniedzamo pakalpojumu apjoms procentos: 24% SIA "LinkIT" Datu pārraides pieslēgumu nodrošināšana pieslēgumu punktos (VBDTP pieslēgumi). Sniedzamo pakalpojumu apjoms procentos: 3% SIA "SPX"Datu pārraides pieslēguma punktu maršrutēšanas iekārtu piegāde un elektronisko komunikāciju tīklu eksperta pakalpojumus (MikroTik iekārtām un risinājumiem). Sniedzamo pakalpojumu apjoms procentos: 3% SIA "Latvijas Mobilais telefons"Datu pārraides pieslēgumu nodrošināšana pieslēgumu punktos (VBDTP pieslēgumi). Sniedzamo pakalpojumu apjoms procentos: 25%
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
1084662 EUR

Paziņojuma vērtība
1084662 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558