Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
19/12/2023

Paziņojuma identifikators
f3b81f8a-2b81-4e62-b63f-a0c0035b5cbc
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
3a187788-610f-4caa-ba25-e3d0a7813041
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Zemgales plānošanas reģions
Organizācijas identifikators
90002182529
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Jelgava
Organizācijas pasta indekss
LV-3001
Organizācijas iela
Katoļu iela 2b
Organizācijas interneta adrese
https://www.zemgale.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/266
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Vides aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Administrācija, normunds.naglis@zpr.gov.lv, +37163027549
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ZPR 2023/10
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
"Zemgales industriālo teritoriju attīstības plāna: rīcības un aktivitātes" izstrāde un Reģionālās analīzes veikšana par publiskās pārvaldes komunikāciju ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Zemgalē
Iepirkuma apraksts
"Zemgales industriālo teritoriju attīstības plāna: rīcības un aktivitātes" izstrāde un Reģionālās analīzes veikšana par publiskās pārvaldes komunikāciju ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Zemgalē
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
73200000-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Dokumenta “Zemgales industriālo teritoriju attīstības plāns: rīcības un aktivitātes” izstrāde
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu saimnieciski izdevīgākais piedāvājuma ar zemāko cenu izvēle noteikta iepirkuma nolikuma 5.1.4., 5.1.5. apakšpunktos Fiksēts skaitlis (kopā)
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, LV009, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
11/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
31/03/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
7940 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
7940 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
LĪGUMS par dokumenta “Zemgales industriālo teritoriju attīstības plāns: rīcības un aktivitātes” izstrādi
Līguma identifikators
101/1-14.2/2023
Līguma noslēgšanas datums
15/12/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111060
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003404474 SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI“
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
7940 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Reģionālās analīzes veikšana par publiskās pārvaldes komunikāciju ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Zemgales plānošanas reģionā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu saimnieciski izdevīgākais piedāvājuma ar zemāko cenu izvēle noteikta iepirkuma nolikuma 5.1.4., 5.1.5. apakšpunktos Fiksēts skaitlis (kopā)
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, LV009, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
11/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
15/02/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
3385 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
3385 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
LĪGUMS par Reģionālās analīzes veikšanu par publiskās pārvaldes komunikāciju ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Zemgales plānošanas reģionā
Līguma identifikators
102/1-14.2/2023
Līguma noslēgšanas datums
15/12/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111060
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103264228 SIA “InnoMatrix”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
3385 EUR

Paziņojuma vērtība
11325.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Iepirkuma līgumu slēgšanai abās Iepirkuma daļās netiks piemērots PIL 60.panta (6) un (7) daļā paredzētais nogaidīšanas termiņš, kam pamatojums ir PIL 60.panta (9) daļas 1) punkts - vienīgajam pretendentam Iepirkuma 1.daļā un vienīgajam pretendentam Iepirkuma 2.daļā ir piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un faktiski nav kandidātu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam PIL 68. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.