Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
22/02/2024

Paziņojuma identifikators
f5862327-916a-4fc2-b22e-d1aba1a60f37
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
a9c3fd2c-d19f-4da5-8fc9-15309b1a7f94
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000025465
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Rēzekne
Organizācijas pasta indekss
LV-4601
Organizācijas iela
Atbrivosanas aleja 93
Organizācijas interneta adrese
https://www.rezekne.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/19098
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļa, jekaterina.golubeva@rezekne.lv, +37164607669
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
RVP 2023/78
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Elektroinstalācijas un santehnisko remontmateriālu piegāde Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Elektroinstalācijas un santehnisko remontmateriālu piegāde Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
44000000-0
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Santehnisko remontmateriālu piegāde Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" vajadzībām
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Piedāvājuma vidējā vienības cena Kritērija ietvaros tiek vērtēta vidējā piedāvātā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa. Punkti tiek aprēķināti matemātiski, izmantojot iepirkuma nolikuma 26.4.1.apakšpunktā norādīto formulu (algoritmu). Precīzs punktu skaits 80
Izmaksas Pretendenta piedāvātā atlaide precēm Kritērija ietvaros tiek vērtētas pretendenta piedāvātās atlaides precēm, kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, atbilstoši iepirkuma nolikuma 26.4.2.apakšpunktā ietvertajiem norādījumiem. Precīzs punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV005
Līguma izpildes pilsēta
Rēzekne
Līguma izpildes pasta indekss
LV-4601
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
28/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
24/01/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
6.56 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
6.56 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Santehnisko remontmateriālu piegāde Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" vajadzībām
Līguma identifikators
1.1.31.2/24/14
Līguma noslēgšanas datums
24/01/2024
Beigu datums
24/01/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110233
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 42403009310 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUVAR"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
3000 EUR

Paziņojuma vērtība
3000.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641