Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
08/04/2024

Paziņojuma identifikators
f58b0408-e24b-4730-b0d0-5e768a1aebab
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
60f7955b-1f86-4d25-ad25-60a20b9b6fb1
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Madonas novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000054572
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Madona
Organizācijas pasta indekss
LV-4801
Organizācijas iela
Saieta laukums 1
Organizācijas interneta adrese
http://www.madona.lv/
Organizācijas e-piegādes vārteja
https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000054572
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/455
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Madonas novada Centrālā administrācija, laura.finartija@madona.lv, +37128080525
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
MNP 2024/7
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Par invazīvās augu sugas Sosnovska latvānis ierobežošanu Madonas novada pašvaldības valdījumā esošajā teritorijā 2024.gadā
Iepirkuma apraksts
Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana ar kombinēto ierobežošanas metodi 65,3948 ha platībā Madonas novada pašvaldības valdījumā esošajās teritorijās atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un citām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
77312100-1

Iepirkuma daļas nosaukums
Par invazīvās augu sugas Sosnovska latvānis ierobežošanu Madonas novada pašvaldības valdījumā esošajā teritorijā 2024.gadā
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvājumu ar zemāko līgumcenu Līguma slēgšanas tiesības piešķir tam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu un atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV008
Līguma izpildes pilsēta
Madonas novada pašvaldības valdījumā esošajās teritorijas
Līguma izpildes pasta indekss
LV-4801
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Pakalpojumu izpildes vieta: Madonas novada pašvaldības valdījumā esošajās teritorijās (teritorijas uzskaitītas nolikuma pielikumā “Tehniskā specifikācija” formā).
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
03/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 1
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Par invazīvās augu sugas Sosnovska latvānis ierobežošanu Madonas novada pašvaldības valdījumā esošajās teritorijās 2024.gadā
Līguma identifikators
2.4.5/24/145
Līguma noslēgšanas datums
08/04/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118578
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 946752205 ARNIS PIROGS
Piedāvājuma vērtība
14059.88 EUR

Paziņojuma vērtība
14 059.88 EUR