Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
06/02/2024

Paziņojuma identifikators
f65b8e63-e012-4fd4-ae33-ec99dffc8cbd
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
c9ee3904-ce3e-4f8b-818f-255ce73f133b
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
LR Zemessardzes štābs
Organizācijas identifikators
90000040549
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1001
Organizācijas iela
Maiznīcas iela 5
Organizācijas interneta adrese
https://zs.mil.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/
Pircēja juridiskais tips
Ministrija
Iestādes darbība
Aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Inese Turka, inese.turka@mil.lv, +37167335945
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
AM NBS ZS štābs 2024/1
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Veļas mazgāšana, ķīmiskā tīrīšana un gludināšana
Iepirkuma apraksts
Veļas mazgāšana, ķīmiskā tīrīšana un gludināšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
98310000-9

Iepirkuma daļas nosaukums
Veļas mazgāšana, ķīmiskā tīrīšana un gludināšana
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Tikai zemākā cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu kopā Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Maiznīcas iela 5, Rīga, LV-1001, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Pircēja lēmums, kas nav saistīts ar pretendenta pieprasījumu pārskatīt lēmumu, tehnisku vai procesuālu kļūdu dēļ
Lēmuma datums
06/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi