Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
22/02/2024

Paziņojuma identifikators
f724509b-4df9-4fca-a482-4c54fd6ec800
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
d66c829a-6d44-4cf6-b799-d81b6ff889d1
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
22/11/2023
Skeitparku projektu izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
Organizācijas identifikators
40900039849
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1539
Organizācijas iela
Rātslaukums 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.riga.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21566
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde , rdpi@riga.lv, +37167026773
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
CAIP 2023/140
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
22/11/2023
Skeitparku projektu izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Skeitparku projektu izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi
Iepirkuma apraksts
Skeitparku projektu izstrāde, autoruzraudzība un būvniecības darbi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
“Objekts “Skeitparku kultūras telpa”, Teritorija zem Gustava Zemgala Gatves pārvada posmā starp Sarkandaugavu un Mežaparku, Rīga; kadastra apz. 01000900044”.
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Finanšu piedāvājuma kopējās izmaksas P1 Finanšu piedāvājuma kopējās izmaksas P1 Precīzs punktu skaits 50
Kvalitāte Pretendenta sertificēta ēku vai ceļu būvdarbu vadītāja papildu pieredzes objekts P2 Pretendenta sertificēta ēku vai ceļu būvdarbu vadītāja papildu pieredzes objekts P2 Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Pretendenta sertificēta arhitekta vai ceļu projektēšanas speciālista papildu pieredzes objekts P3 Pretendenta sertificēta arhitekta vai ceļu projektēšanas speciālista papildu pieredzes objekts P3 Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Pretendenta piesaistīts sertificēts spēļu laukumu inspektors darbu izpildē (IR/NAV) P4 Pretendenta piesaistīts sertificēts spēļu laukumu inspektors darbu izpildē (IR/NAV) P4 Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
08/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
20/06/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
54580 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
54580 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Būvdarbu līgums
Līguma identifikators
RDCA-24-31-lī
Līguma noslēgšanas datums
21/02/2024
Beigu datums
20/06/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113572
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103835582 SIA "City Playgrounds"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
54580 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
“Objekts “Vecmīlgrāvja skeitparks”, teritorija pie Martas Rinkas ielas 13, Vecmīlgrāvī, Rīgā; kadastra apz. 01001112091”.
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Finanšu piedāvājuma kopējās izmaksas P1 Finanšu piedāvājuma kopējās izmaksas P1 Precīzs punktu skaits 50
Kvalitāte Pretendenta sertificēta ēku vai ceļu būvdarbu vadītāja papildu pieredzes objekts P2 Pretendenta sertificēta ēku vai ceļu būvdarbu vadītāja papildu pieredzes objekts P2 Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Pretendenta sertificēta arhitekta vai ceļu projektēšanas speciālista papildu pieredzes objekts P3 Pretendenta sertificēta arhitekta vai ceļu projektēšanas speciālista papildu pieredzes objekts P3 Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Pretendenta piesaistīts sertificēts spēļu laukumu inspektors darbu izpildē (IR/NAV) P4 Pretendenta piesaistīts sertificēts spēļu laukumu inspektors darbu izpildē (IR/NAV) P4 Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
08/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
20/06/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
56280 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
56280 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Būvdarbu līgums
Līguma identifikators
RDCA-24-32-lī
Līguma noslēgšanas datums
21/02/2024
Beigu datums
20/06/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113572
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103835582 SIA "City Playgrounds"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
56280 EUR

Paziņojuma vērtība
110860.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641