Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
06/02/2024

Paziņojuma identifikators
f73869b5-a52f-4b41-bf9f-3c7f4c4666d5
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
ae796576-9f81-4ecc-8e43-4b338c698461
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Organizācijas identifikators
90009235333
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1076
Organizācijas iela
Lejupes iela 3
Organizācijas interneta adrese
https://bior.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/399
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Vides aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Lejupes iela 3, Rīga, Latvija, bior@bior.lv, +37167620526
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
BIOR 2024/9
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi
Iepirkuma apraksts
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79417000-0
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
30000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
21/02/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
21/02/2024 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena cena Tiks izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu par darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām. Tā kā sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Pasūtītājs, lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto tikai cenu. Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, LV006, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Objektu adreses norādītas iepirkuma nolikuma 2. pielikumā Tehniskā specifikācija
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
36 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116641
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda