Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
07/02/2024

Paziņojuma identifikators
f76dc8c3-f82a-4997-bf81-dcb3821102e0
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
0953be17-9a7b-454c-80f1-966480e7828f
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ekonomikas ministrija
Organizācijas identifikators
90000086008
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1519
Organizācijas iela
Brīvības iela 55
Organizācijas interneta adrese
http://www.em.gov.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/290
Pircēja juridiskais tips
Ministrija
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļa, inese.kalupniece@em.gov.lv, +37167013204
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
EM 2023/57
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Reprezentācijas preču iegāde Ekonomikas ministrijas vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Reprezentācijas preču iegāde Ekonomikas ministrijas vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
39294100-0
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Reprezentācijas preču iegāde Ekonomikas ministrijas vajadzībām
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
13000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
23/02/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
23/02/2024 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopējā cena EUR (bez PVN) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko kopējo cenu (bez PVN) Fiksēts skaitlis (kopā) 2
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, LV00, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
1 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113044
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda