Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
22/11/2023

Paziņojuma identifikators
f892f163-f465-473c-a4d0-8e4db3480db0
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
e5a448ea-a085-4b0a-86c8-568131de824c
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Valsts SIA “Autotransporta direkcija”
Organizācijas identifikators
40003429317
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Vaļņu iela 30
Organizācijas interneta adrese
http://www.atd.lv
Pircēja profila URL
http://www.atd.lv/lv/iepirkumi
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Valsts SIA Autotransporta direkcija, info@atd.lv, +37167280485
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
AD 2023/11
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2023.gada, 2024.gada un 2025.gada finanšu pārskata revīzija
Iepirkuma apraksts
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2023.gada, 2024.gada un 2025.gada finanšu pārskata revīzija
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79212100-4
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2023.gada, 2024.gada un 2025.gada finanšu pārskata revīzija
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
41999 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
07/12/2023 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
07/12/2023 15:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Cena Tiek vērtēta piedāvātā cena Precīza procentuālā attiecība 90
Kvalitāte Pretendenta piedāvātais konsultāciju stundu apjoms gadā Pretendenta piedāvātais konsultāciju stundu apjoms gadā Precīza procentuālā attiecība 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050, LV006, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Līguma darbības termiņa ilgums
36 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112730
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda