Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
02/01/2024

Paziņojuma identifikators
fa182469-6fe5-42aa-87fe-b93e7c94b73a
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
12900ace-01ac-44f8-9073-d6c98c26443f
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Saulkrastu novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000068680
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Saulkrasti, Rīgas raj.
Organizācijas pasta indekss
LV-2160
Organizācijas iela
Raiņa iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.saulkrasti.lv
Pircēja profila URL
http://saulkrasti.lv/pasvaldiba/
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma identifikācijas numurs
SNP 2023/02

Iepirkuma nosaukums
Glābšanas stacijas un piebraucamā ceļa izbūve
Iepirkuma apraksts
Glābšanas stacijas un piebraucamā ceļa izbūve

Līguma nosaukums
Glābšanas stacijas un piebraucamā ceļa izbūve
Līguma identifikators
1
Līguma noslēgšanas datums
28/03/2023
Līguma darbības termiņš
28/08/2023
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203064951 SIA “NOBE”
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
149955.95 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Līguma izpildes termiņš pagarināts
Veikto grozījumu iemesls
Līguma izpildes termiņa pagarināšana, ieslēdzamie/izslēdzamie darbi pēc faktiskās situācijas