Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
23/11/2023

Paziņojuma identifikators
fa3095a2-07c0-4838-b087-157a4030112c
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
269207f6-44a9-48b9-ad23-d53a765fb85c
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Dobeles novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90009115092
Organizācijas daļas nosaukums
Iepirkuma nodaļa
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Dobele
Organizācijas pasta indekss
LV-3701
Organizācijas iela
Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
Organizācijas interneta adrese
http://www.dobele.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1368
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkuma nodaļa, liga.ile@dobele.lv, +3716720937
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
DNP 2023/68
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Zebrenes pagasta autoceļa Nr.9802 tilta “Kolkas slūžu tilts pār Bērzes upi” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana
Iepirkuma apraksts
Zebrenes pagasta autoceļa Nr.9802 tilta “Kolkas slūžu tilts pār Bērzes upi” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71322300-4

Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkums
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopējā līgumcena Zemākā piedāvātā līgumcena Precīza procentuālā attiecība 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Zemgale
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
01/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 1
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
“Zebrenes pagasta autoceļa Nr.9802 tilta “Kolkas slūžu tilts pār Bērzes upi” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana
Līguma identifikators
Līgums nr. 4.2/2023/120
Līguma noslēgšanas datums
16/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108214
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003485598 SIA Inženieru birojs “Kurbada tilti”
Piedāvājuma vērtība
2240000 EUR

Paziņojuma vērtība
2240000 EUR

Apakšuzņēmēji netiek piesaistīti