Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
27/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
26/02/2024

Paziņojuma identifikators
fccb301a-644f-4684-b45b-f142350e0dff
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
7d48c859-2106-4d7d-861f-8e08787d8a16
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
Organizācijas identifikators
40003294758
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1026
Organizācijas iela
Talejas iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.vni.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/497
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VNĪ 2021/4/4/AK-86

Iepirkuma nosaukums
Robežkontroles punkta "Vientuļi" apsaimniekošana
Iepirkuma apraksts
Robežkontroles punkta "Vientuļi" apsaimniekošana

Līguma nosaukums
Robežkontroles punkta "Vientuļi" apsaimniekošana
Līguma identifikators
1
Līguma noslēgšanas datums
15/03/2022
Līguma darbības termiņš
31/03/2025
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103233073 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAGBERG"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
68746.08 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
samazināta telpu uzkopjamā platība un regularitāte
Veikto grozījumu iemesls
Ar MK 13.10.2023. rīkojumu Nr.674, RKP "Vientuļi" darbība tika apturēta, kā rezultātā telpu uzkopjamā platība un regularitāte tika būtiski samazināta.