Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem

Publicēts
29/11/2023

Paziņojuma identifikators
fd33fde8-28e1-4194-b1fe-c18cb5c43243
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
53efe588-d9f9-41a1-917f-7f5f24d79a91
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
Organizācijas identifikators
50103744891
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Doma laukums 4
Organizācijas interneta adrese
https://www.altum.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1649
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, altum@altum.lv, +37167774010
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ALTUM 2023/12/JD
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Procedūras iezīmes
Procedūras norise saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Iepirkuma nosaukums
Juridiskie pakalpojumi
Iepirkuma apraksts
Juridiskie pakalpojumi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79100000-5
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Juridiskie pakalpojumi
Iepirkuma daļas nosaukums
Juridiskie pakalpojumi
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Zvērināta advokāta stundas likme Saskaņā ar nolikumu Maksimālais punktu skaits 20
Izmaksas Jurista, vecākā jurista, zvērināta advokāta palīga stundas likme Saskaņā ar nolikumu Maksimālais punktu skaits 10
Izmaksas Atbalsta personāla stundas likme Saskaņā ar nolikumu Maksimālais punktu skaits 5
Kvalitāte Zināšanas un praktiskā pieredze Eiropas Savienības normatīvajā regulējumā Saskaņā ar nolikumu Maksimālais punktu skaits 25
Kvalitāte Zināšanas un praktiskā pieredze riska kapitāla nozarē Saskaņā ar nolikumu Maksimālais punktu skaits 40
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
05/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 14
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 14
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 14
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 14
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Līgums
Līguma identifikators
1
Līguma noslēgšanas datums
06/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106478
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 90000816224 "Eversheds Sutherland Bitāns" Zvērinātu advokātu birojs
Apakšuzņēmēju piesaiste

Pārsūdzība
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam 10 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558