Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
21/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
20/11/2023

Paziņojuma identifikators
fddaf00d-45da-4a3b-9c7f-d205dcbf1a79
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
066cd685-4976-47de-b433-2f6afc422d03
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Valmieras novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000043403
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Valmiera
Organizācijas pasta indekss
LV-4201
Organizācijas iela
Lāčplēša ielā 2
Organizācijas interneta adrese
http://www.eis.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16595
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, iepirkumunodala@valmierasnovads.lv, +37164207149
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VNP 2023/134AK
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas Dikļos pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Iepirkuma apraksts
Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas Dikļos pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71220000-6
CPV papildkods
71248000-8
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas Dikļos pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN Precīzs punktu skaits 40
Kvalitāte Arhitekta pieredze līdzvērtīgu projektu izstrādē Arhitekta pieredze līdzvērtīgu projektu izstrādē Precīzs punktu skaits 30
Kvalitāte Speciālistu komandas sadarbība Speciālistu komandas sadarbība Precīzs punktu skaits 30
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Vidzeme
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
“Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
10/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 0
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558

Pēc atklāta konkursa VNP 2023/134AK „Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas Dikļos pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (turpmāk arī – Konkurss) izsludināšanas Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisija konstatējusi, ka nepieciešams veikt būtiskus grozījumus Konkursa nolikumā. Ievērojot iepriekš minēto, ir secināms, ka Konkurss ir pārtraucams, nepieciešama Konkursa dokumentācijas precizēšana un izsludināms jauns iepirkums.