Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
30/11/2023

Paziņojuma identifikators
fef73466-d5f8-418a-9aec-af8eceb848ae
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
101ef818-cc26-49fa-97ba-37d3bb0f19e5
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Valsts SIA "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija""
Organizācijas identifikators
40003373761
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kalku iela 11A
Organizācijas interneta adrese
https://koris.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17194
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Atpūta, kultūra un reliģija
Organizācijas kontaktpunkts
Māris Ošlejs, info@koris.lv, +37167223839
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VAK 2023/1
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
VSIA „Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma apraksts
VSIA „Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” darbinieku veselības apdrošināšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66512200-4

Iepirkuma daļas nosaukums
VSIA „Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” darbinieku veselības apdrošināšana
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Uzlabojumi pamatprogrammai 1. Minimālā apdrošinājuma summa, ko veido pacienta iemaksas, ambulatorie maksas pakalpojumi un maksas stacionārie pakalpojumi, gadā vienam cilvēkam saskaņā ar tehniskā piedāvājuma 2.punktā noteiktajām prasībām - tiek paaugstināts noteiktais limits par EUR 500,00. Par katriem EUR 100,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. 2. Maksas ambulatoro pakalpojumu limita paaugstinājumi vai papildus iekļautie pakalpojumi – kopējais iegūstamais kopējais punktu skaits 30 (trīsdesmit) punkti: 2.1. ārstu speciālistu un augsti kvalificēto ārstu speciālistu konsultācijas saskaņā ar tehniskā piedāvājuma 4.2.punktā noteiktajām prasībām (t.sk. saglabājot nemainīgus apmaksas nosacījumus) - tiek paaugstināti noteiktie limiti uz attiecīgi limitiem EUR 50,00 un EUR 60,00 par vienu konsultāciju. Par katriem EUR 5,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 4 punkti. Ar kopējo atlīdzības limitu ne mazāk kā EUR 600,00. Par katriem EUR 20,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. 2.2. diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar tehniskā piedāvājuma 4.3. punktā noteiktajām prasībām – tiek paaugstināti noteiktie limiti uz attiecīgi limitiem EUR 60,00 un EUR 200,00 par vienu izmeklējumu. Par katriem EUR 10,00 tiek piešķirts 1 punkts Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 6 punkti. Ar kopējo atlīdzību limitu ne mazāk kā EUR 700,00. Par katriem EUR 20,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. 2.3. Augsto tehnoloģiju izmeklējumi saskaņā ar tehniskā piedāvājuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām – tiek paaugstināts kopējais atlīdzības limits līdz ne mazāk kā EUR 400,00. Par katriem EUR 20,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. Un vienam izmeklējumam limits nav mazāks par EUR 200,00. Par katriem EUR 10,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. Minimālais punktu skaits 35
Cena Kopējā apdrošināšanas prēmija Kopējā apdrošināšanas prēmija Pamatprogrammai vienai personai, eiro. Pēc cenas vislētākais piedāvājums tiek vērtēts ar maksimālo punktu skaitu – 50 (piecdesmit) punkti. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

50
Kvalitāte Līguma funcionalitāte Piedāvājums, kas vislabāk atbilst Pasūtītāja vajadzībām, tas ir: - Vismazākie ierobežojumi (t.sk. cenrāža nepiemērošana) un citas prasības atlīdzības saņemšanai. - Vismazāk pakalpojumiem pēc skaita, apjoma un būtības apdrošinātām personām sākotnēji jāveic norēķini no personīgajiem līdzekļiem. - Plašākās iespējas iekļauto pakalpojumu atlīdzību saņemšanai un uzskaitei (t.sk. online risinājumi). - Atlīdzības izmaksa (elektroniskā veidā). Īsākais atlīdzības izmaksas termiņš par pakalpojumiem, kuru apmaksa sākotnēji tika veikta no apdrošināto personīgiem līdzekļiem (gan līguma, gan nelīguma iestādēs). - Vismazāk pakalpojumu, kas iepriekš jāsaskaņo ar apdrošinātāju. Papildus tiek vērtēti arī pretendentu noteiktie ierobežojumi (piemēram, izmaksājamās atlīdzības samazināšana) gadījumos, ja iepriekšēja saskaņošana par norādītajiem medicīniskajiem pakalpojumiem netiek veikta. Maksimālais punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Kalku iela 11A, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Tika saņemts tikai viens pieņemams piedāvājums, dalības pieprasījums vai projekts
Lēmuma datums
30/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 1
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi